Trạm BOT QL6 hụt thu hàng tỷ đồng mỗi tháng

07/10/2016 10:04

Thực tế hiện nay, Trạm thu phí QL6 chỉ thu được trung bình khoảng 6 tỷ đồng/tháng.

Đình Quang