Trạm thu phí tuyến Pháp Vân-Cầu Giẽ sẽ bị giám sát đột xuất

06/07/2016 15:38

Tổng cục Đường bộ VN vừa thành lập đoàn giám sát đột xuất thu phí trên tuyến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ.

Trạm thu phí tuyến Pháp Vân-Cầu Giẽ sẽ bị giám sát đột xuất 1

Tổng cục Đường bộ VN sẽ kiểm tra, giám sát đột xuất tại các trạm thu phí trên tuyến Pháp Vân-Cầu Giẽ 

Tổng cục Đường bộ VN vừa quyết định thành lập đoàn kiểm tra để kiểm tra, giám sát đột xuất công tác thu phí tại các trạm thu phí đường bộ trên tuyến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ do Công ty cổ phần BOT Pháp Vân - Cầu Giẽ khai thác và quản lý.

Đoàn kiểm tra do ông Trịnh Xuân Thủy, Vụ trưởng Vụ Pháp chế - Thanh tra làm Trưởng đoàn với 16 thành viên thuộc các Cục, Vụ của Tổng cục. Các đơn vị như: Công ty CP đầu tư phát triển xây dựng Minh Phát, Tổng công ty xây dựng công trình giao thông I- Công ty cổ phần, Công ty CP Đầu tư và xây dựng giao thông Phương Thành mỗi đơn vị cử tối thiểu 3 lãnh đạo và 3 cán bộ có trách nhiệm thay mặt công ty tham gia giám sát và ký biên bản xác nhận doanh thu của từng ca.

Trong quá trình thực hiện, Trưởng đoàn kiểm tra có thể trưng dụng chuyên gia để phục vụ công tác kiểm tra, giám sát. Nhiệm vụ kiểm tra theo đề cương kiểm tra, giám sát công tác thu phí gồm: Kiểm tra, giám sát công tác thu phí và doanh thu thu phí tại các trạm thu phí đường bộ trên tuyến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ do Công ty CP BOT Pháp Vân - Cầu Giẽ khai thác và quản lý và lập biên bản, kiến nghị xử lý theo quy định.

Thời gian kiểm tra, giám sát dự kiến bắt đầu từ trung tuần tháng 7; Thời gian mỗi lần kiểm tra, giám sát là 10 ngày kể từ ngày kiểm tra, giám sát tại đơn vị.

Trong một diễn biến khác cũng liên quan đến trạm thi phí này, Tổng cục Đường bộ VN vừa có văn bản yêu cầu Công ty CP BOT PhápVân – Cầu Giẽ khẩn trương hoàn thiện hệ thống thu phí một dừng trên tuyến cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ. Sau ngày 15/7 nếu không hoàn thành Tổng cục sẽ kiến nghị tạm dừng thu phí đối với tuyến này.

Kết quả kiểm tra của Tổng cục Đường bộ VN tiến hành gần đây cho thấy, Công ty CP BOT Pháp Vân – Cầu Giẽ đã triển khai hệ thống thu phí kín một dừng sử dụng thẻ RFID trên tuyến nhưng chưa hoàn thiện (chưa phát thẻ cho phương tiện qua trạm thu phí) dẫn đến hệ thống chưa trích xuất được các báo cáo phục vụ công tác theo dõi, kiểm tra doanh thu thu phí theo quy định.

Để đảm bảo thực hiện nhiệm vụ theo dõi, kiểm tra doanh thu thu phí của tuyến cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ, Tổng cục Đường bộ VN yêu cầu Công ty CP BOT Pháp Vân – Cầu Giẽ hoàn thiện hệ thống thu phí kín một dừng sử dụng thẻ RFID trên tuyến cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ đảm bảo minh bạch, không gây thất thoát doanh thu thu phí trước ngày 15/7/2016.

Trần Duy