Theo ghi nhận của PV Báo Giao thông, đến khoảng gần 5h sáng 5/2, hàng nghìn người dân đã xếp hàng để lấy ấn.
Theo ghi nhận của PV Báo Giao thông, đến khoảng gần 5h sáng 5/2, hàng nghìn người dân đã xếp hàng để lấy ấn.
Quốc Phương