Thời tiết càng lúc càng mưa lớn nhưng không làm nản lòng người dân và du khách thập phương với mong muốn là một trong những người đầu tiên được sở hữu lá ấn đền Trần.
Thời tiết càng lúc càng mưa lớn nhưng không làm nản lòng người dân và du khách thập phương với mong muốn là một trong những người đầu tiên được sở hữu lá ấn đền Trần.
Quốc Phương