Trong dòng người xếp hàng chờ đợi để lấy những lá ấn đền Trần đầu tiên, có cả người dân đến từ các tỉnh Thái Nguyên, Thanh Hoá, Hải Phòng, Hải Dương...
Trong dòng người xếp hàng chờ đợi để lấy những lá ấn đền Trần đầu tiên, có cả người dân đến từ các tỉnh Thái Nguyên, Thanh Hoá, Hải Phòng, Hải Dương...
Quốc Phương