“Nghi lễ này với mong muốn rằng mỗi mùa xuân về, vua Trần tổ chức lễ hội với tâm ý ban cho phúc lộc muôn nhà về sức khoẻ, bình an, hạnh phúc, mong quốc gia được hưng thịnh, hạnh phúc đến với nhân dân được dài lâu, và đối với nhân dân luôn luôn cố gắng học tập, lao động tốt để hoàn thành những công việc trong năm", ông Bình nhấn mạnh.
“Nghi lễ này với mong muốn rằng mỗi mùa xuân về, vua Trần tổ chức lễ hội với tâm ý ban cho phúc lộc muôn nhà về sức khoẻ, bình an, hạnh phúc, mong quốc gia được hưng thịnh, hạnh phúc đến với nhân dân được dài lâu, và đối với nhân dân luôn luôn cố gắng học tập, lao động tốt để hoàn thành những công việc trong năm", ông Bình nhấn mạnh.
Quốc Phương