Trang web của đảng Nước Nga Thống nhất bị tấn công DDoS

24/05/2021 15:58

Tin tặc thực hiện một cuộc tấn công DDoS vào trang web của đảng Nước Nga Thống nhất.

Đảng Nước Nga Thống Nhất - ảnh tư liệu Ria Novosti.

Tin tặc đã thực hiện một cuộc tấn công kiểu từ chối dịch vụ (DDoS) vào trang web của đảng Nước Nga Thống nhất trước khi tổ chức này tiến hành bầu cử sơ bộ.

Cuộc tấn công được thực hiện từ hàng nghìn địa chỉ IP. Thông tin này được kênh “United Russia Telegram” chia sẻ.

"Trang web bỏ phiếu sơ bộ PG.ER.RU ghi lại nhiều nỗ lực của hacker để tìm ra lỗ hổng trong chiêu thức SQL-injection (một kỹ thuật cho phép những kẻ tấn công lợi dụng lỗ hổng của việc kiểm tra dữ liệu đầu vào trong các ứng dụng web và các thông báo lỗi của hệ quản trị cơ sở dữ liệu trả về để xâm nhập và thi hành các câu lệnh SQL bất hợp pháp." - kênh “United Russia Telegram” cho biết.

Trang web của đảng Nước Nga Thống nhất bị tấn công DDoS - ảnh minh họa.

Hệ thống bảo mật đã nhanh chóng thông báo cho các quản trị viên bộ phận CNTT của đảng Nước Nga Thống nhất về cuộc tấn công.

Điều này đã giúp chặn các địa chỉ mà cuộc tấn công đã được thực hiện. Người đứng đầu các dự án CNTT của đảng đảng Nước Nga Thống nhất, ông Vyacheslav Sateev, tuyên bố rằng những kẻ tấn công đã sử dụng trình chỉ đạo hacker theo nhóm (botnet).

Bình Nguyên