Tránh điều chỉnh cùng lúc giá nhiều mặt hàng

07/01/2015 09:17

Bộ trưởng Bộ Tài chính ký ban hành Chỉ thị số 01/CT-BTC yêu cầu Giám đốc Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành của địa phương theo dõi sát cung cầu, giá cả thị trường...

tránh điều chỉnh cùng lúc giá nhiều mặt hàng

Tăng cường kiểm tra, thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý giá, thuế, phí, lệ phí trên địa bàn, nhất là đối với những hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng thiết yếu, tránh điều chỉnh giá nhiều mặt hàng vào cùng một thời điểm.

Đặc biệt, Bộ trưởng Bộ Tài chính đề nghị Giám đốc Sở Tài chính các tỉnh phối hợp với Sở GTVT giám sát doanh nghiệp vận chuyển hành khách, taxi, hàng hóa kê khai giá cước phù hợp diễn biến giá nhiên liệu, xử lý nghiêm vi phạm.

Bảo Nguyên