Tranh luận trái chiều phong tướng công an

07/11/2018 06:25

Với những cải tổ trong ngành Công an hiện nay, việc GĐ Công an tỉnh có trần quân hàm Thiếu tướng là hợp lý...

Hoài Thu