Traphaco đạt 3 giải thưởng tại cuộc Bình chọn Doanh nghiệp niêm yết 2018

03/11/2018 20:54

Traphaco vừa nhận 3 giải thưởng trong cuộc Bình chọn Doanh nghiệp niêm yết 2018.

Traphaco vừa nhận 3 giải thưởng trong cuộc Bình chọn Doanh nghiệp niêm yết 2018

Chiều 2/11, Công ty cổ phần Traphaco (TRA) được nhận 3 giải thưởng trong cuộc Bình chọn Doanh nghiệp niêm yết 2018: Top 10 Báo cáo thường niên tốt nhất; Top 5 Báo cáo Quản trị công ty tốt nhất và Top 5 Báo cáo Phát triển Bền vững.

Traphaco được Hội đồng bình chọn đánh giá cao ở việc tuân thủ rất tốt việc công bố thông tin các loại báo cáo đúng hạn theo luật định dành cho các doanh nghiệp niêm yết, đáp ứng tốt các quy định công bố thông tin hiện hành và các bên hữu quan có thể đánh giá tình hình hoạt động của công ty.

Báo cáo thường niên của TRA áp dụng các tiêu chuẩn công bố thông tin cao hơn so với quy định, đặc biệt là đã áp dụng các hướng dẫn của GRI G4. Báo cáo cũng được đầu tư hài hòa cả hình thức lẫn nội dung, có tính sáng tạo và mỹ thuật độc đáo. Thông qua ấn phẩm này, người đọc có thể cảm nhận và nắm bắt rõ rằng, TRA tập trung thực thi các thông lệ quản trị hiện đại như tính hiệu quả của hội đồng quản trị và ban kiểm soát, thành viên hội đồng quản trị độc lập, cơ cấu cổ đông, quyền cổ đông và đối xử bình đẳng với cổ đông…

Với Báo cáo Phát triển bền vững mang tên “Hạnh phúc lan tỏa”, Traphaco đã mô tả cụ thể các hoạt động phát triển bền vững của công ty với các mục tiêu về phát triển bền vững của Liên hợp quốc. Trong đó, Chiến lược “con đường sức khỏe xanh” của Traphaco tập trung vào nghiên cứu, sử dụng và bảo tồn nguồn dược liệu tại Việt Nam, ứng dụng sản xuất dược phẩm tiên tiến, đáp ứng cho người tiêu dùng những dược phẩm hiện đại chất lượng cao.

Năm 2017, Traphaco đã sử dụng gần 3.500 tấn bao gồm hơn 100 loại dược liệụ, 100% nguyên liệụ đầu vào được kiểm soát đạt tiêu chuẩn chất lượng; trong đó dược liệụ nguồn gốc trong nước chiếm 91,3% tổng nhu cầu dược liệụ sử dụng sản xuất với các vùng nguyên liệụ trong nước đạt trên 36.000 ha, trải dài khắp các tỉnh thành từ Bắc vào Nam.

Hạ Lan