Traphaco nhận giải thưởng về chất lượng

17/03/2014 06:33

Công ty CP Traphaco đã được Bộ Khoa học và Công nghệ, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Việt Nam tôn vinh giải thưởng Chất lượng Quốc tế Châu Á - Thái Bình Dương

Ngày 16/3, tại Hà Nội, Công ty CP Traphaco đã được Bộ Khoa học và Công nghệ, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Việt Nam tôn vinh giải thưởng Chất lượng Quốc tế Châu Á - Thái Bình Dương (GPEA) 2013.

Traphaco nhận giải thưởng về chất lượng 1


Traphaco là một trong hai doanh nghiệp Việt Nam được Cơ quan giải thưởng chất lượng Quốc gia đề cử tham dự và đạt giải “Best in Class” dành cho doanh nghiệp sản xuất lớn. Trong bộ 7 tiêu chí đánh giá của giải thưởng Chất lượng Quốc tế Châu Á -Thái Bình Dương, Traphaco đều khẳng định mình trong từng tiêu chí như vai trò của lãnh đạo tổ chức, trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp, chiến lược hoạt động, chính sách định hướng vào khách hàng và thị trường, kết quả hoạt động… Giải thưởng GPEA 2013 là sự ghi nhận quá trình phấn đấu, nỗ lực, lao động sáng tạo và cải tiến chất lượng không ngừng của toàn thể cán bộ công nhân viên Traphaco. Cũng trong tháng 3/2014, Traphaco đã được bình chọn vào Top 10 Thương hiệu mạnh.

T.P