Traphaco tổ chức đào tạo cấp chứng chỉ Bình đẳng giới toàn cầu

19/03/2019 20:56

VBCWE vừa phối hợp với Công ty CP Traphaco tổ chức buổi đào tạo cấp chứng chỉ Bình đẳng giới toàn cầu EDGE.

traphaco tổ chức đào tạo cấp chứng chỉ bình đẳng giới toàn cầu
VBCWE phối hợp với Công ty CP Traphaco tổ chức buổi đào tạo cấp chứng chỉ Bình đẳng giới toàn cầu EDGE

Mạng lưới Doanh nghiệp Việt Nam hỗ trợ phát triển quyền năng phụ nữ (VBCWE) vừa phối hợp với Công ty CP Traphaco, tổ chức buổi đào tạo cấp chứng chỉ Bình đẳng giới toàn cầu EDGE(Economic Dividents for Gender Equality - Lợi ích kinh tế từ Bình đẳng giới).

Trên thế giới, phụ nữ chiếm tỷ lệ 51% dân số trên thế giới, tuy nhiên ngay cả các nước phát triển thì vấn đề bình đẳng giới vẫn chưa được quan đâm đúng mức. Tại Việt Nam đã có luật bình đẳng giới hơn 10 năm nay, tuy nhiên với văn hóa ảnh hưởng của phong kiến nên hiện nay vẫn chưa có sự bình đẳng thực sự, vẫn còn có sự phân biệt đối xử với giới nữ.

Traphaco tham gia chứng chỉ Bình Đẳng giới toàn cầu EDGE với mục tiêu tạo môi trường làm việc tốt cho người lao động, tăng năng suất lao động, nâng cao uy tín thương hiệu công ty, mang lại nhiều lợi thế cạnh tranh cho doanh nghiệp, góp phần cho chiến lược phát triển bền vững của Traphaco. Bà Vũ Thị Thuận, Chủ tịch HĐQT Trapphaco là một trong tám thành viên sáng lập tổ chức VBCWE, tham gia rất tích cực trong các hoạt động đẩy mạnh bình đẳng giới tại doanh nghiệp.

Hạ Lan