Sáng 28/4, hàng trăm người dân địa phương và vùng lân cận đã mang theo các loại dụng cụ như: nơm, vó, lưới, nhủi, vợt, rớ… kéo về khu vực đầm Vực ở xã Xuân Viên, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh tham gia lễ hội đánh cá Đồng Hoa (hay còn gọi là lễ hội đánh cá Vực Rào).
Sáng 28/4, hàng trăm người dân địa phương và vùng lân cận đã mang theo các loại dụng cụ như: nơm, vó, lưới, nhủi, vợt, rớ… kéo về khu vực đầm Vực ở xã Xuân Viên, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh tham gia lễ hội đánh cá Đồng Hoa (hay còn gọi là lễ hội đánh cá Vực Rào).
Sỹ Hòa