Đúng 7h sáng, từ người già đến trẻ con; từ đàn ông đến đàn bà mang theo dụng cụ đồng loạt bước xuống đầm bắt đầu lễ đánh cá.
Đúng 7h sáng, từ người già đến trẻ con; từ đàn ông đến đàn bà mang theo dụng cụ đồng loạt bước xuống đầm bắt đầu lễ đánh cá.
Sỹ Hòa