Nhiều phụ nữ chọn cho mình một dụng cụ bắt cá đơn giản hơn là cất vó. Tuy nhiên, với dụng cụ này cá bắt được thường bé hơn dùng nơm
Nhiều phụ nữ chọn cho mình một dụng cụ bắt cá đơn giản hơn là cất vó. Tuy nhiên, với dụng cụ này cá bắt được thường bé hơn dùng nơm
Sỹ Hòa