Nhiều cháu bé cũng theo bố mẹ, anh chị xuống đầm bắt cá với hi vọng may mắn sẽ đến với bản thân mình
Nhiều cháu bé cũng theo bố mẹ, anh chị xuống đầm bắt cá với hi vọng may mắn sẽ đến với bản thân mình
Sỹ Hòa