Tuy nhiên, không phải lúc nào may mắn cũng đến với các em. Nhiều em bé bị gai cá đâm đến chảy máu và đau nhức
Tuy nhiên, không phải lúc nào may mắn cũng đến với các em. Nhiều em bé bị gai cá đâm đến chảy máu và đau nhức
Sỹ Hòa