Trẻ dưới 6 tuổi tiếp tục được hưởng lợi từ bình ổn giá sữa

23/03/2015 18:47

Tháng 6/2014, sau khi Chính phủ áp dụng biện pháp bình ổn giá, giá sữa cho trẻ em dưới 6 tuổi đã giảm 0,1-34%.

 

trẻ dưới 6 tuổi tiếp tục được hưởng lợi từ bình ổn giá sữa
Ảnh minh họa.

Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản thông báo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Công thương và các cơ quan liên quan tổ chức quản lý giá sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi theo đúng Nghị định số 177/2013/NĐ-CP của Chính phủ. 

Phó Thủ tướng lưu ý, trường hợp cần thiết, Bộ Tài chính chủ trì, thống nhất với Bộ Công thương làm rõ nhiệm vụ quản lý, bình ổn giá sữa giữa các bộ, trên cơ sở đó trình Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định số 177/2013/NĐ-CP cho phù hợp với tình hình thực tế và các quy định pháp luật hiện hành.

Được biết, từ tháng 6/2014, sau khi Chính phủ áp dụng biện pháp bình ổn giá, giá sữa cho trẻ em dưới 6 tuổi đã giảm 0,1-34% tùy từng chủng loại so với quãng thời gian trước đó. 

Q.A