Tri ân cán bộ công đoàn ngành GTVT

01/09/2017 10:32

Công đoàn GTVT VN tổ chức gặp mặt, tri ân cán bộ, nguyên cán bộ chủ chốt các Công đoàn GTVT địa phương.

Tri ân cán bộ công đoàn ngành GTVT 1

Ban Thường vụ Công đoàn GTVT Việt Nam tặng quà cho các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo chủ chốt Công đoàn GTVT địa phương

Ngày 31/8, Công đoàn GTVT Việt Nam tổ chức gặp mặt cán bộ, nguyên cán bộ chủ chốt các Công đoàn GTVT địa phương.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Chủ tịch Công đoàn GTVT VN Đỗ Nga Việt cho biết, buổi gặp mặt nhằm tri ân, ghi nhận những đóng góp của các đồng chí lãnh đạo công đoàn ngành trong cả nước, các tổ chức công đoàn đã nỗ lực đóng góp trong phong trào công đoàn tạo sức mạnh, bước đột phá lớn trong phát triển ngành GTVT.

Cụ thể, trong giai đoạn 2011 - 2015 công đoàn GTVT các địa phương đã góp sức tạo đột phá trong xây dựng kết cấu hạ tầng cũng như trong sự phát triển của ngành GTVT. Ngoài ra, công đoàn ngành GTVT các địa phương đã phát động thi đua, xây dựng văn hóa, chăm lo đời sống việc làm bảo đảm quyền lợi ích của hợp pháp của người lao động. 

Chủ tịch Công đoàn GTVT VN mong muốn các công đoàn địa phương tiếp tục phát huy truyền thống đi trước mở đường, tăng cường kỷ cương, đề cao trách nhiệm, thi đua sáng tạo, quyết liệt hành động vì lợi ích của người dân và cộng đồng doanh nghiệp, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Đảng và Nhà nước giao.

Xem thêm video