Triển khai mô hình "Một cửa, một lần dừng" tại CKQT Lao Bảo

25/12/2014 21:55

Dự kiến, ngày 1/1/2015, hai bên sẽ tổ chức vận hành thử Bước 4 mô hình này và cắt băng đưa mô hình "Một cửa, một lần dừng" đi vào hoạt động kể từ ngày 7/1/2015.

Triển khai mô hình
Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo

Qua một thời gian ngắn, với sự cố gắng của các lực lượng có liên quan, đến nay, cơ sở vật chất của Trạm kiểm soát đã tương đối hoàn thiện, đảm bảo cho việc làm các thủ tục xuất nhập cảnh cho người, phương tiện, hàng hóa qua lại cặp Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo – Đensavanh.

Theo đó, toàn bộ người, phương tiện xuất cảnh, hàng hóa xuất khẩu sẽ được hai bên phối hợp làm thủ tục và thông quan tại cửa khẩu Đensavanh theo đúng tiến độ 2 tỉnh Quảng Trị và Đensavanh đã thống nhất tại cuộc họp Nhóm công tác đặc biệt Việt Nam - Lào từ ngày 28 đến 30/10/2014 tại Savanakhet (Lào).

Dự kiến, ngày 1/1/2015, hai bên sẽ tổ chức vận hành thử Bước 4 mô hình này và cắt băng khánh thành cấp Chính phủ, chính thức đưa mô hình “Một cửa, một lần dừng” tại cặp Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo – Đensavanh đi vào hoạt động kể từ ngày 7/1/2015.

Thảo Ngân