Triển khai mô hình "một cửa, một lần dừng" tại cửa khẩu Lao Bảo

05/12/2014 16:25

Theo kế hoạch mô hình kiểm tra "một cửa, một lần dừng" tại cặp cửa khẩu quốc tế Lao Bảo sẽ chạy thử phía Lào vào ngày 25/12, ngày 31/12 chạy thử phía Việt Nam.

Triển khai mô hình
Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo

Mô hình kiểm tra “một cửa, một lần dừng” được các nước ký kết trong khuôn khổ hợp tác tiểu vùng Mekong mở rộng, nhằm tạo thuận lợi trong việc vận chuyển người và hàng hóa qua biên giới tại các cặp cửa khẩu quốc tế dọc các hành lang trong tiểu vùng Mekong, bao gồm cả hành lang kinh tế Đông - Tây.

Đến nay, hai bên Việt Nam và Lào đã hoàn thành gần 80% đầu việc về pháp lý và quy trình thủ tục đề ra. Tuy nhiên, còn một số vướng mắc như chưa thống nhất được mẫu tờ khai hải quan, mẫu chứng thư kiểm dịch, cần nâng cấp đầu tư cơ sở hạ tầng…

Theo kế hoạch, mô hình kiểm tra “một cửa, một lần dừng” tại cặp cửa khẩu quốc tế Lao Bảo sẽ chạy thử phía Lào vào ngày 25/12, ngày 31/12 chạy thử phía Việt Nam.

Ngày 1/1/2015 sẽ chính thức đưa vào vận hành và tổ chức lễ khai trương vào ngày 7/1/2015 với sự tham gia của Chính phủ hai nước Việt Nam - Lào.

PV