Triển lãm bản đồ tư liệu “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam"

18/03/2017 12:28

Triển lãm trưng bày chứng cứ lịch sử, pháp lý khẳng định chủ quyền biển đảo của Việt Nam trên Biển Đông.

Triển lãm bản đồ tư liệu “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam

Sở TT&TT tỉnh Thanh Hóa phối hợp với nhiều địa phương trên địa bàn tổ chức triển lãm và trưng bày tư liệu “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử"

Sở TT&TT tỉnh Thanh Hóa cho biết có 7 địa phương trên địa bàn tổ chức Triển lãm tư liệu “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử” năm 2017. 

Những chứng cứ lịch sử pháp lý được trưng bày tại triển lãm gồm các nhóm như: Phiên bản của các văn bản Hán Nôm, văn bản Việt ngữ và Pháp ngữ do triều đình phong kiến Việt Nam và chính quyền Pháp ở Đông Dương thay mặt nhà nước Việt Nam đương thời ban hành từ thế kỷ XVII đến đầu thế kỷ XX; Các châu bản triều Nguyễn (từ triều Gia Long đến triều Bảo Đại) ban hành liên quan trực tiếp đến vấn đề khai thác, quản lý, xác lập và thực thi chủ quyền đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa dưới triều Nguyễn (1802 - 1945); Phiên bản của các văn bản hành chính của chính quyền Việt Nam Cộng hòa ở miền Nam Việt Nam ban hành trong thời kỳ 1954 - 1975; Phiên bản của các văn bản hành chính của nhà nước Cộng hòa XHCH Việt Nam ban hành từ năm 1975 đến nay tiếp tục khẳng định thực thi và bảo vệ chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa và những vùng biển đảo khác thuộc lãnh thổ Việt Nam.

Triển lãm bản đồ tư liệu “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam

Ông Đỗ Hữu Quyết, Phó Giám đốc Sở TT&TT tỉnh Thanh Hóa phát biểu tại buổi khai mạc triển lãm sáng 17/3

Ngoài ra, Triển làm còn có một số tư liệu, ấn phẩm do các nước phương Tây biên soạn và xuất bản từ thế kỷ XVIII đến thế kỷ XIX liên quan đến chủ quyền của Việt Nam; Hình ảnh tư liệu về quá trình thực thi và bảo vệ chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa; Bộ sưu tập gồm 65 bản đồ chứng minh chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa, do Việt Nam, phương Tây công bố từ thế kỷ XVII đến nay; Bộ sưu tập gồm 4 tập bản đồ (atlas) và 30 bản đồ do các nhà nước Trung Quốc xuất bản và phát hành chính thức qua các thời kỳ lịch sử cho thấy Trung Quốc không hề quản lý hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa...

Triển lãm bản đồ tư liệu “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam

Triển lãm bản đồ và tư liệu "Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử" thu hút sự quan tâm của người xem

Triển lãm bản đồ và tư liệu "Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử " là một hoạt động ý nghĩa trong công tác thông tin, tuyên truyền đối với công tác bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng  liêng của Tổ quốc. Các tư liệu, hiện vật trưng bày ở cuộc Triển lãm là các bằng chứng lịch sử và pháp lý thu thập được ở trong nước và từ các nước trên thế giới, trong đó có cả từ Trung Quốc, góp phần minh chứng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa.

Triển lãm diễn ra từ ngày 17/3 đến 23/5/2017.

>>> Xem thêm video:

Phúc Tuấn