Triển lãm tranh cổ động thời kháng chiến chống Mỹ tại Pháp

29/08/2014 08:05

Bảo tàng Musee du quai Branly ở Paris (Pháp) đang triển lãm tranh cổ động tuyên truyền của Việt Nam thời chiến tranh chống Mỹ. Cuộc triển lãm kéo dài từ 26/6 đến 28/09/2014...

Bảo tàng Musee du quai Branly ở Paris (Pháp) đang triển lãm tranh cổ động tuyên truyền của Việt Nam thời chiến tranh chống Mỹ. Cuộc triển lãm kéo dài từ 26/6 đến 28/09/2014 với đa số là hình ảnh Việt Nam thời bao cấp.

Triển lãm tranh cổ động thời kháng chiến chống Mỹ tại Pháp 1
Bảo tàng Musee du quai Branly ở Paris mở triển lãm tranh cổ động tuyên truyền của Việt Nam thời kháng chiến tranh chống Mỹ
Triển lãm tranh cổ động thời kháng chiến chống Mỹ tại Pháp 2
Triển lãm do bà Christine Hemmet, trưởng ban châu Á của bảo tàng Branly làm chủ nhiệm
Triển lãm tranh cổ động thời kháng chiến chống Mỹ tại Pháp 3
Trang web của bảo tàng viết rằng, đây là triển lãm ’tranh cổ động, tuyên truyền 1954 - 2000 lấy tư liệu từ Bảo tàng Phụ nữ ở Hà Nội
Triển lãm tranh cổ động thời kháng chiến chống Mỹ tại Pháp 4
Triển lãm tranh cổ động thời kháng chiến chống Mỹ tại Pháp 5
Phụ nữ Việt Nam có truyền thống tham gia đánh giặc, trong các cuộc kháng chiến.
Triển lãm tranh cổ động thời kháng chiến chống Mỹ tại Pháp 6
Triển lãm còn có hình ảnh khác như lao động, giáo dục giới tính, y tế ở Việt Nam thời bao cấp.
Triển lãm tranh cổ động thời kháng chiến chống Mỹ tại Pháp 7
Ngoài tham gia chiến đấu, phụ nữ Việt Nam cũng đóng vai trò trong giáo dục, nông nghiệp và công nghiệp, theo giới thiệu của bảo tàng
Triển lãm tranh cổ động thời kháng chiến chống Mỹ tại Pháp 8
Năm nay là năm kỷ niệm 40 năm Paris và Hà Nội thiết lập quan hệ ngoại giao
Triển lãm tranh cổ động thời kháng chiến chống Mỹ tại Pháp 9
Cuộc triển lãm kéo dài từ 26/6 đến 28/09 năm 2014

 Q.M (theo BBC)