Triển lãm tư liệu, bản đồ khẳng định chủ quyền Hoàng Sa, Trường Sa

23/07/2017 07:29

Nhiều tư liệu, bản đồ khẳng định Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam chủ quyền của Việt Nam được triển lãm tại Huế.

Triển lãm tư liệu, bản đồ khẳng định chủ quyền Hoàng Sa, Trường Sa 1

Triển lãm đã giới thiệu đến công chúng tại Thừa Thiên- Huế nhiều tư liệu, văn bản, hiện vật, ấn phẩm và bản đồ chứng minh chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa

Triển lãm “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - những bằng chứng lịch sử và pháp lý” diễn ra tại Trung tâm Văn hóa Thông tin tỉnh Thừa Thiên- Huế (số 41 Hùng Vương, TP. Huế) từ ngày 21- 24/7. Triển lãm giới thiệu đến công chúng 65 bản đồ chứng minh chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa, do Việt Nam, phương Tây công bố từ thế kỷ XVII đến nay.

Bốn tập bản đồ (atlas) và 30 bản đồ do các nhà nước Trung Quốc xuất bản và phát hành chính thức qua các thời kỳ lịch sử cho thấy Trung Quốc không hề quản lý hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa mà họ gọi là Xisha và Nansha và đòi hỏi chủ quyền đối với hai quần đảo này.

Trong đó, đáng chú ý là 4 cuốn atlas do nhà Thanh và Chính phủ Trung Hoa Dân quốc xuất bản, gồm: Trung Quốc địa đồ (xuất bản năm 1908), Trung Quốc toàn đồ (xuất bản năm 1917), Trung Hoa bưu chính dư đồ (xuất bản năm 1919) và Trung Hoa bưu chính dư đồ (xuất bản năm 1933).

Các atlas này là sản phẩm của chương trình thiết lập bản đồ bưu chính do nhà Thanh vạch ra vào năm 1906 và được chính phủ Trung Hoa dân quốc kế tục vào các năm sau đó. Các bản đồ được lập chi tiết ở từng tỉnh, thể hiện rõ các con đường vận chuyển thư từ, công văn trong các tỉnh, thành của Trung Quốc. Nơi nào không thuộc lãnh thổ Trung Quốc thì không được thể hiện trên các bản đồ trong atlas. Cương giới cực nam của Trung Quốc trong các atlas này luôn chỉ giới hạn đến đảo Hải Nam, mà không hề nhắc đến Hoàng Sa và Trường Sa.

Triển lãm tư liệu, bản đồ khẳng định chủ quyền Hoàng Sa, Trường Sa 2

Nhiều văn bản, tư liệu, hiện vật, ấn phẩm và gần 100 bản đồ khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa được giới thiệu đến công chúng tại Thừa Thiên- Huế

Điều này chứng tỏ rằng cho đến khi nhà Thanh phát hành các atlas này vào năm 1908 và sau này chính quyền Trung Hoa dân quốc tái bản các atlas này vào các năm 1917, 1919 và 1933, thì hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa vẫn nằm ngoài cái gọi là “chủ quyền lịch sử của Trung Quốc” như họ vẫn tuyên bố hiện nay.

Triển lãm cũng trưng bày giới thiệu bộ Atlas Universel do Philippe Vandermaelen (1795 – 1869), nhà địa lý học người Bỉ, người sáng lập Viện Địa lý Hoàng gia Bỉ biên soạn, gồm 6 tập: Châu Âu (tập 1), Châu Á (tập 2), Bắc Mỹ (tập 3), Nam Mỹ (tập 4), Châu Phi (tập 5) và Châu Úc (tập 6), xuất bản tại Bruxelles (Bỉ) vào năm 1827. Trong đó có bản đồ Partie de la Cochinchine ở tập 2 khẳng định Paracels (quần đảo Hoàng Sa) là thuộc Việt Nam. Đây là một tài liệu vô giá, không chỉ về mặt học thuật, mà còn là một tài liệu có giá trị pháp lý góp thêm vào bộ hồ sơ chứng minh chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. 

Triển lãm tư liệu, bản đồ khẳng định chủ quyền Hoàng Sa, Trường Sa 3

Triễn lãm “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - những bằng chứng lịch sử và pháp lý” diễn ra tại tỉnh Thừa Thiên- Huế từ ngày 21- 24/7

Triển lãm “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - những bằng chứng lịch sử và pháp lý” được tổ chức tại tỉnh Thừa Thiên- Huế cũng giới thiệu đến công chúng nhiều tư liệu quý khác như: Phiên bản của các văn bản Hán – Nôm, văn bản Việt ngữ và Pháp ngữ do triều đình phong kiến Việt Nam và chính quyền Pháp ở Đông Dương, ban hành từ thế kỷ XVII đến đầu thế kỷ XX, khẳng định quá trình xác lập, thực thi và bảo vệ chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.

Đặc biệt là các châu bản triều Nguyễn (từ triều Gia Long đến triều Bảo Đại) ban hành liên quan trực tiếp đến vấn đề khai thác, quản lý, xác lập và thực thi chủ quyền đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.

Cùng với đó là phiên bản của các văn bản hành chính của chính quyền Việt Nam Cộng hòa ở miền Nam Việt Nam ban hành trong thời kỳ 1954 – 1975 tiếp tục khẳng định quá trình quản lý hành chính, thực thi và bảo vệ chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Phiên bản của các văn bản hành chính của nhà nước Cộng hòa XHCH Việt Nam ban hành từ năm 1975 đến nay tiếp tục khẳng định thực thi và bảo vệ chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa và những vùng biển đảo khác thuộc lãnh thổ Việt Nam.

Triển lãm tư liệu, bản đồ khẳng định chủ quyền Hoàng Sa, Trường Sa 4

Nam nhất thống toàn đồ do vua Minh Mạng cho vẽ vào năm 1838, có thể hiện 2 địa danh Hoàng Sa và Vạn Lý Trường Sa bằng chữ Hán

Triển lãm cũng giới thiệu đến công chúng một số tư liệu, ấn phẩm do các nước phương Tây biên soạn và xuất bản từ thế kỷ XVIII đến thế kỷ XIX liên quan đến chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. 

Duy Lợi