Triển lãm xác người không phù hợp cho trưng bày đại chúng

11/07/2018 19:47

Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm vừa có văn bản báo cáo Bộ VH,TT&DL về hoạt động kiểm tra thực tế.

TIEUDE_BAIVIET_CODAU 1

Triển lãm cơ thể người không phù hợp với trưng bày đại chúng

Theo Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm, ngày 6/7, khi Cục đến Nhà văn hóa Thanh niên TP Hồ Chí Minh khảo sát thực tế triển lãm “Sự bí ẩn đặc biệt của cơ thể người” thì có 7 hiện vật đã được di dời hoặc trùm vải che đi kèm biển thông báo hiện vật đang được kiểm định lại. Như vậy là trong 131 hiện vật thì có 7 hiện vật có thể là nhạy cảm nhất được che hoặc cất đi nên Cục không có điều kiện thẩm định.

Cũng theo Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm, phòng trưng bày được thiết kế khá khoa học, thường xuyên có khoảng 30 người tham quan, chủ yếu là thanh niên. Các hiện vật đều được thuyết minh là thi thể người thật đã được ngâm trong dung dịch nhựa.

Quan điểm của Cục là triển lãm chỉ phù hợp trưng bày ở Trường Đại học Y hoặc Viện nghiên cứu về sinh học, y học giúp sinh viên y khoa hoặc những người quan tâm nghiên cứu, học tập.

Nếu trưng bày đại chúng thì sẽ là vấn đề văn hóa tâm linh không phù hợp với văn hóa Việt Nam và phản cảm. Nhất là những hiện vật mổ bụng xác phụ nữ để nhìn thấy bào thai và các cơ quan nội tạng.

Trước đó, Sở VH&TT TP Hồ Chí Minh đã có Công văn số 3344/SVHTT-XDNSVHGD và thông cáo báo chí tạm ngưng triển lãm từ ngày 7/7/2018 và đề nghị đơn vị tổ chức cung cấp kế hoạch tổ chức, hồ sơ pháp lý, nguồn gốc, lý lịch, chất liệu cụ thể những mâu thuẫn từ nước ngoài (Hàn Quốc) vào Việt nam và các văn bản do các cơ quan chức năng Việt Nam cấp (Hải Quan, Bộ Y tế…) để Sở VH&TT TP Hồ Chí Minh làm cơ sở để trưng cầu ý kiến của các cơ quan chức năng.

Minh Ước