Triệu Đại sứ Canada tại Việt Nam để phản đối đạo luật S-219

25/04/2015 05:51

Bộ Ngoại giao triệu Đại sứ Canada tại Việt Nam để phản đối đạo luật S-219

 

triệu Đại sứ canada tại việt nam để phản đối đạo luật s-219
Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Hải Bình.

Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Hải Bình hôm qua nói, S-219 là một đạo luật “hoàn toàn sai trái, chứa đựng nhiều nội dung xuyên tạc lịch sử cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước của nhân dân Việt Nam đã được cộng đồng quốc tế, trong đó có Canada ủng hộ. Việt Nam kiên quyết phản đối việc Canada thông qua đạo luật này”.

“Đây là bước lùi trong quan hệ giữa hai nước, gây ảnh hưởng tiêu cực tới quan hệ đang phát triển tốt đẹp giữa Việt Nam và Canada, xúc phạm tình cảm của nhân dân Việt Nam cũng như một bộ phận lớn cộng đồng người Việt tại Canada”, ông Lê Hải Bình tuyên bố. 

Người Phát ngôn khẳng định trong nhiều năm qua, quan hệ Việt Nam – Canada đã được hai bên nỗ lực phát triển. “Chúng tôi hy vọng phía Canada nhận thức rõ ảnh hưởng tiêu cực của việc thông qua đạo luật S-219, có các biện pháp khắc phục, không để xảy ra những sự việc tương tự”, ông Lê Hải Bình nói.

Theo Người đưa tin