Trình miễn nhiệm 1 Phó Thủ tướng và một số Bộ trưởng

07/04/2021 08:51

Hôm nay, Quốc hội sẽ tiến hành quy trình miễn nhiệm 1 Phó Thủ tướng Chính phủ và một số Bộ trưởng.

TIEUDE_BAIVIET_CODAU 1

Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng không tham gia Ban chấp hành Trung ương khóa XIII

Hôm nay (7/4), theo chương trình dự kiến của kỳ họp thứ 11, Quốc hội sẽ bầu Chủ nhiệm một số Ủy ban của Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội, Tổng kiểm toán Nhà nước.

Sau đó, Quốc hội nghe các tờ trình đề nghị phê chuẩn việc miễn nhiệm Phó Thủ tướng Chính phủ, một số Bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ. Quốc hội cũng nghe tờ trình đề nghị phê chuẩn miễn nhiệm một số Phó Chủ tịch và một số Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia, Phó Chủ tịch và một số Ủy viên Hội đồng quốc phòng và an ninh. Tiếp đó, Quốc hội thảo luận tại Đoàn về đề nghị phê chuẩn việc miễn nhiệm các chức danh này.

Chiều cùng ngày, Quốc hội nghe tờ trình danh sách để phê chuẩn việc bổ nhiệm một số Phó Thủ tướng Chính phủ, một số Bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ. Quốc hội thảo luận ở Đoàn về đề nghị phê chuẩn việc bổ nhiệm một số Phó Thủ tướng Chính phủ, một số Bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ.

Việc phê chuẩn miễn nhiệm các chức danh này được thực hiện bằng hình thức bỏ phiếu kín và có kết quả vào sáng 8/4.

Thanh Bình,  Phùng Đô