Trình Quốc hội miễn nhiệm chức Bộ trưởng TT&TT với ông Trương Minh Tuấn

23/10/2018 11:21

Thủ tướng trình bày Tờ trình đề nghị phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ TT&TT với ông Trương Minh Tuấn.

Trình Quốc hội miễn nhiệm chức Bộ trưởng TT&TT với ông Trương Minh Tuấn 1

Ông Trương Minh Tuấn

Sáng nay (23/10), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trình bày Tờ trình đề nghị phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) đối với ông Trương Minh Tuấn.

Ngay sau đó, các đại biểu sẽ thảo luận ở Đoàn về nội dung này.

Chiều cùng ngày, Quốc hội sẽ phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ TT&TT đối với ông Trương Minh Tuấn bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Sau khi Trưởng Ban kiểm phiếu công bố kết quả, Quốc hội sẽ biểu quyết thông qua Nghị quyết phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ TT&TT đối với ông Trương Minh Tuấn.

Tiếp đó, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc sẽ trình bày Tờ trình về phê chuẩn việc bổ nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ TT&TT để các đại biểu thảo luận tại đoàn về nội dung này.

Cách đây 3 tháng, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã ký Quyết định số 1261 về việc tạm đình chỉ công tác Bộ trưởng Bộ TT&TT đối với ông Trương Minh Tuấn do có vi phạm khuyết điểm và Bộ Chính trị đã có thi hành kỷ luật về Đảng tại Quyết định số 806-QĐNS/TW ngày 16/7/2018.

Chiều 18/7, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã ra quyết định thi hành kỷ luật đối với Bộ trưởng Bộ TT&TT Trương Minh Tuấn bằng hình thức cảnh cáo, tương đương với hình thức kỷ luật Đảng mà Bộ Chính trị đã tiến hành trước đó.

Liên quan đến những sai phạm trong thương vụ MobiFone mua AVG, Bộ Chính trị đã họp ngày 12/7 để xem xét đề nghị thi hành kỷ luật ông Trương Minh Tuấn.

Theo Bộ Chính trị, trong thời gian giữ cương vị Thứ trưởng Bộ TT&TT, ông Tuấn phải cùng chịu trách nhiệm về những vi phạm, khuyết điểm của Ban cán sự đảng nhiệm kỳ 2011 - 2016. Bộ Chính trị cũng nhận định, ông Tuấn đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc; thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo trong quá trình được phân công chỉ đạo thực hiện Dự án; ký Quyết định số 236/QĐ-BTTTT, ngày 21/12/2015 của Bộ Thông tin và Truyền thông phê duyệt Dự án và một số văn bản có liên quan trái quy định, có văn bản không thuộc nhiệm vụ được phân công.

Với cương vị Bí thư Ban cán sự đảng, Bộ trưởng từ tháng 4/2016 đến nay, ông Tuấn chịu trách nhiệm chính về các vi phạm, khuyết điểm của Ban cán sự đảng nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Những vi phạm của ông Trương Minh Tuấn được đánh giá là rất nghiêm trọng nên căn cứ vào các quy định của Đảng, của Bộ Chính trị, Bộ Chính trị đã quyết định thi hành kỷ luật ông Trương Minh Tuấn bằng hình thức cảnh cáo và cho thôi giữ chức Bí thư Ban cán sự đảng Bộ TT&TT nhiệm kỳ 2016 - 2021. 

Anh Thư