Trở thành đăng kiểm viên đường sắt cần điều kiện gì?

09/05/2018 15:45

Đăng kiểm viên đường sắt phải tốt nghiệp đại học chuyên ngành và đáp ứng các tiêu chuẩn theo quy định của Bộ GTVT.

trở thành đăng kiểm viên đường sắt cần điều kiện gì?

Đăng kiểm viên kiểm định phương tiện đường sắt tại Hà Nội

Bộ GTVT vừa ban hành Thông tư 19 quy định về tiêu chuẩn Đăng kiểm viên (ĐKV) đường sắt và yêu cầu đối với cơ sở vật chất, kỹ thuật của tổ chức đăng kiểm đường sắt.  Thông tư có hiệu lực từ 1/7/2018.

Về tiêu chuẩn ĐKV, thông tư phân hạng ĐKV gồm: ĐKV và ĐKV bậc cao. Bộ GTVT giao Cục trưởng Cục Đăng kiểm VN quyết định công nhận và công nhận lại ĐKV đường sắt trên cơ sở kết quả đánh giá của Hội đồng đánh giá  ĐKV.

Theo thông tư trên, người muốn trở thành ĐKV đường sắt phải tốt nghiệp đại học một trong các chuyên ngành đầu máy, toa xe, tàu điện metro, kỹ thuật hệ thống đường sắt, thông tin tín hiệu đường sắt; có chứng chỉ ngoại ngữ tương đương bậc 2/6 theo khung năng lực ngoại ngữ được Bộ Giáo dục và đào tạo quy định; đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản, đạt yêu cầu đánh giá về ĐKV, có thời gian tập huấn, thực tập nghiệp vụ từ 1 năm trở lên.

ĐKV bậc cao phải giữ hạng ĐKV từ 5 năm trở lên, đạt trình độ ngoại ngữ bậc 3/6, đạt yêu cầu về đánh giá ĐKV bậc cao, có ít nhất 2 năm thực tập nghiệp vụ thẩm định hồ sơ thiết kế mới phương tiện đường sắt. ĐKV đường sắt được kiểm tra, kết luận tình trạng an toàn kỹ thuật của an toàn của linh kiện, hạng mục thiết bị giao thông đường sắt; chịu trách nhiệm trước lãnh đạo đơn vị và trước pháp luật về kết quả công việc được phân công.

ĐKV đường sắt bậc cao được được chủ trì thẩm định hồ sơ an toàn kỹ thuật phương tiện giao thông đường sắt, phúc tra kết quả kiểm định của ĐKV đường sắt, tham gia phân tích nguyên nhân tai nạn, sự cố kỹ thuật giao thông đường sắt. Bên cạnh tiêu chuẩn ĐKV, nội dung thông tư cũng quy định các hạng mục thiết bị mà đơn vị đăng kiểm phải có để phục vụ kiểm định phương tiện giao thông đường sắt.

H.Lộc