Trồng thanh long trên đất lúa, Bộ trưởng Tài nguyên nói gì?

31/10/2014 07:17

Bộ Tài nguyên - môi trường sẽ đưa cây thanh long ra khỏi danh mục cây lâu năm, Bộ trưởng Nguyễn Minh Quang nói. 

Trồng thanh long trên đất lúa, Bộ trưởng Tài nguyên nói gì? 1
Bộ trưởng Nguyễn Minh Quang - ảnh K.T

Xung quanh vấn đề chuyển đổi cây trồng, việc đảm bảo giữ được 3,8 triệu ha đất lúa, cũng như ý kiến của đại biểu về việc chuyển đất trồng lúa sang trồng cây thanh long..., chiều 30/10, tại phiên thảo luận về tình hình kinh tế xã hội 2014 và nhiệm vụ 2015, Bộ trưởng Tài nguyên - Môi trường Nguyễn Minh Quang cho biết, chủ trương của Trung ương, Quốc Hội về quy hoạch đất trồng lúa, đến năm 2020 phải giữ được 3,8 triệu ha đất trồng lúa. Chính phủ đã ban hành Nghị định 42 về quản lý sử dụng đất trồng lúa.

"Năm 2013 diện tích đất trồng lúa cả nước đạt  4,07 triệu ha đất trồng lúa. Thực hiện chủ trương của Trung ương về tái cơ cấu nền kinh tế trong đó có tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp, tháng 6/2013 Chính phủ có quyết định 899 phê duyệt đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững, trong đó có chủ trương chuyển diện tích đất trồng lúa hiệu quả thấp sang trồng cây ngắn ngày và nuôi trồng thủy sản có hiệu quả cao hơn trồng lúa", Bộ trưởng Nguyễn Minh Quang thông tin.

Theo đó, trên cơ sở chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Tài nguyên - Môi trường đã lập quy hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa giai đoạn 2014 – 2020 và đã được phê duyệt. Theo đó, từ 2014 – 2015 chuyển đổi khoảng 260.000 diện tích đất trồng lúa sang đất trồng cây ngắn ngày và nuôi trồng thủy sản; Từ năm 2016 – 2020 sẽ chuyển đổi thêm 500.000 ha đất trồng lúa.

"Bộ Tài nguyên - Môi trường ủng hộ chủ trương chuyển đổi diện tích đất trồng lúa hiệu quả thấp sang trồng cây ngắn ngày và nuôi trồng thủy sản trong đó có cây thanh long như đại biểu đề cập, Bộ trưởng Nguyễn Minh Quang nói và cho biết, trong Thông tư 28 có xếp Thanh long là cây lâu năm. Vì vậy, khi trồng Thanh Long trên đất lúa phải chuyển đổi mục đích sử dụng đất theo Điều 59 Luật Đất đai, do UBND huyện cho phép, hoặc UBND tỉnh cho phép nếu là tổ chức.

"Bộ Tài Nguyên - Môi trường sẽ nghiên cứu ý kiến đại biểu, xem xét điều chỉnh thông tư 28 của Bộ đưa cây Thanh long ra khỏi danh mục cây lâu năm. Do cây Thanh long là cây dài ngày nhưng việc chuyển trả đất trồng lúa từ việc trồng cây Thanh long là khá đơn giản", người đứng đầu Bộ Tài nguyên - Môi trường nói.

Bên cạnh đó, ông Quang cũng đề nghị địa phương làm rõ chủ trương: Chuyển một phần diện tích trồng lúa sang trồng cây hàng năm không phải bất kỳ cây trồng nào; Nuôi trồng thủy sản trên ruộng, không đào ruộng thành ao. Ngoài ra, triển khai đồng bộ các giải pháp từ việc lập quy hoạch, xây dựng kế hoạch hàng năm trên đất lúa; tổng kết các mô hình cây trồng khác canh tác trên đất lúa có hiệu quả cao; Đẩy mạnh dồn điền đổi thửa hình thành vùng sản xuất tập trung có quy mô; Cần cơ cấu lại hệ thống thu mua, chế biến đặc biệt là tìm kiếm thị trường tiêu thụ sản phẩm.

Tiến Minh