Trụ trì chùa Ba Vàng xin lỗi và lời giác ngộ của Pháp chủ Giáo hội

30/03/2019 15:23

Sau khi trụ trì chùa Ba Vàng xin lỗi, nhiều diễn đàn Phật giáo đã chia sẻ những lời răn dạy của Pháp chủ Giáo hội Đức pháp chủ Thích Phổ Tuệ...

trụ trì chùa ba vàng xin lỗi và lời giác ngộ của pháp chủ giáo hội
Đức Pháp chủ, Trưởng lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ (ảnh:Internet)

Sau những ngày xôn xao sự việc chùa Ba Vàng (Quảng Ninh) tổ chức thỉnh vong, cúng oan gia trái chủ thu tiền hàng trăm tỉ và những bài giảng của bà Phạm Thị Yến, một phật tử chùa Ba Vàng trái với luân thường đạo lý, gây bức xúc dư luận, chiều 29/3, Trụ trì, Đại đức Thích Trúc Thái Minh đã thừa nhận sự việc tại chùa Ba Vàng làm ảnh hưởng nghiêm trọng tới Phật giáo, gửi lời xin lỗi chân thành tới nhân dân, tăng ni, phật tử, tín đồ trên cả nước.

Ngay sau đó trên mạng xã hội, đặc biệt là các diễn đàn Phật giáo chia sẻ những lời răn dạy của người đứng đầu Giáo hội phật giáo Việt Nam, Đức pháp chủ Thích Phổ Tuệ. Bài viết một lần nữa nhấn mạnh vai trò của người xuất gia trong việc gìn giữ sự trong sáng, tính chân thiện mỹ của Phật pháp và vai trò của Phật pháp đối với đời sống.

Pháp chủ răn các đệ tử: Người xuất gia phải có trách nhiệm hiểu giáo lý của đạo Phật. Phải hiểu giáo lý của Phật Tổ ra đời vì lẽ gì, để cho người ta có thể chuyên tâm phụng đạo, giữ gìn Phật pháp.

Trong thư chúc Tết Kỷ Hợi Đức Pháp nhấn mạnh vai trò, tính chất của người xuất “Chúng ta xuất gia không phải để cầu an”.

Đức pháp chia sẻ: "Tôi sống đời hơn trăm tuổi, đã gần trăm năm xuất gia theo nghiệp là tu hành, nuôi thân chủ yếu bằng nghề làm ruộng, chưa từng dám lạm dụng một bát gạo, một đồng tiền của tín thí thập phương.” Gần như cả cuộc đời cùng các đệ tử tự cày ruộng, cấy lúa nuôi thân, chuyên tâm tu tập.

Suốt đời mình sống thanh bần lạc đạo, tụng kinh viết sách, tu tập dưới mái chùa làng (chùa Ráng - Viên Minh tự, huyện Phú Xuyên, Hà Nội) khiêm tốn, thanh tịnh".

Đức pháp năm nay đã 103 tuổi, ở chùa tu hành 96 năm, là bậc chân tu quảng bác, được các đệ tử, Phật tử kính nể, ngưỡng vọng. Ông từng một lần ra nước ngoài, không thích nơi phồn hoa đô hội. Đức Pháp chủ thông tuệ kinh Phật, góp công hoàn thành nhiều công trình nghiên cứu, dịch thuật Phật học lớn như Đại từ điển Phật học, Đại tạng kinh Việt Nam, Phật học là tuệ học…

Khi được suy tôn làm Pháp chủ, năm 2012, trước nghi lễ đón rước lớn, Ngài nói rằng đó là nghi lễ "ngoài sức tưởng tượng" của mình, và bày tỏ: "Chúng tôi đã làm được những gì trong cuộc đời tu hành của mình mà dám nhận cái phúc lớn đó? Phúc là phải do tu mà có. Phúc thì nên tích mà không nên tán. Phúc không tích thêm mà cứ lạm hưởng thì rồi cũng hết. Khi đó phúc trở thành họa".

Đức Hùng