Trưng bày tài liệu cổ về kiến trúc Pháp tại Hà Nội

11/10/2017 10:05

Từ nay cho tới hết ngày 27/10/2017, tại sảnh tầng 1 Nhà hát lớn Hà Nội sẽ diễn ra triển lãm trưng bày...

trưng bày tài liệu cổ về kiến trúc pháp tại hà nội

Từ nay cho tới hết ngày 27/10/2017, tại sảnh tầng 1 Nhà hát lớn sẽ diễn ra triển lãm trưng bày tài liệu hành chính, bản vẽ kỹ thuật của 6 công trình kiến trúc Pháp tiêu biểu.

Từ nay cho tới hết ngày 27/10/2017, tại sảnh tầng 1 Nhà hát lớn Hà Nội sẽ diễn ra triển lãm trưng bày tài liệu hành chính, bản vẽ kỹ thuật của 6 công trình kiến trúc Pháp tiêu biểu tại Hà Nội được bảo quản bởi Trung tâm lữu trữ quốc gia 1.

6 công trình lớn bao gồm: Nhà hát lớn, Bảo tàng Louis Finot (nay là Bảo tàng Lịch sử quốc gia), Sở Bưu điện Hà Nội, Trường đại học Đông Dương, Nha Tài chính Đông Dương và cầu Doumer (Long Biên). Thông qua tài liệu lưu trữ, những phác họa về bối cảnh kiến trúc Việt Nam thế kỷ trước, quá trình tạo dựng những di sản kiến trúc có giá trị bậc nhất Thủ đô được tái hiện phần nào.  

Nhật Minh