Trung Quốc cân nhắc mốc cấm sản xuất/bán ô tô chạy xăng, dầu

11/09/2017 15:01

Trung Quốc đã bắt đầu nghiên cứu thời điểm sẽ cấm sản xuất và bán các phương tiện sử dụng nhiên liệu truyền thống...

trung quốc cân nhắc mốc cấm sản xuất/bán ô tô chạy xăng, dầu

Xe hơi tại Trung Quốc

Trung Quốc đã bắt đầu nghiên cứu thời điểm sẽ cấm sản xuất và bán các phương tiện sử dụng nhiên liệu truyền thống - Tân Hoa Xã dẫn bình luận từ Thứ trưởng Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin, ông Xi Goubin cho biết ngày 10/9.

Ông Xi không nêu chi tiết khi nào thị trường ô tô lớn nhất thế giới sẽ thực hiện lệnh cấm này. “Nhiều nước đã có những mốc thời gian cụ thể khi nào dừng sản xuất và bán các phương tiện chạy bằng nhiên liệu truyền thống.

Hiện nay, Trung Quốc cũng bắt đầu thực hiện các nghiên cứu liên quan và đưa ra khung thời gian cụ thể cho từng bộ ngành để lên kế hoạch thực hiện.

Những biện pháp này chắc chắn sẽ mang đến những thay đổi sâu sắc đối với sự phát triển của ngành công nghiệp ô tô Trung Quốc”.

Bình An