Trung quốc đang uy hiếp an toàn bay trên biển Đông

14/05/2014 06:34

Việc Trung Quốc đặt giàn khoan trái phép trên lãnh hải Việt Nam sẽ uy hiếp nghiêm trọng đến an toàn bay và chắc chắn ảnh hưởng đến thị trường hàng không giữa Việt Nam và Trung Quốc.