Trung Quốc duy trì 116 tàu quanh khu vực giàn khoan trái phép

05/07/2014 08:37

Khi tàu của ta tiến vào gần giàn khoan thì các tàu của Trung Quốc đồng loạt tăng tốc độ, áp sát các tàu kiểm ngư để ngăn cản.

Tối 4/7, theo báo cáo nhanh của Cục Kiểm ngư Việt Nam, trong ngày, Trung Quốc duy trì khoảng 116 tàu các loại để bảo vệ giàn khoan, trong đó có 48 tàu hải cảnh, 15 tàu vận tải, 14 tàu kéo, 34 tàu cá và 5 tàu quân sự.

Theo Cục Kiểm ngư, tại thực địa, các tàu kiểm ngư của ta thực hiện các đợt tiếp cận giàn khoan, cách giàn khoan từ 10-11 hải lý để đấu tranh tuyên truyền và thực thi pháp luật, kiên quyết yêu cầu giàn khoan và các tàu của Trung Quốc rời khỏi vùng biển thuộc chủ quyền của Việt Nam.

“Tuy nhiên, khi tàu của ta tiến vào gần giàn khoan thì các tàu của Trung Quốc đồng loạt tăng tốc độ, áp sát các tàu kiểm ngư của ta để ngăn cản, không cho các tàu của ta cơ động vào gần giàn khoan, nhưng các tàu của ta đã chủ động vòng tránh an toàn, kiên trì bám trụ để đấu tranh tuyên truyền và thực thi pháp luật”, Cục Kiểm ngư thông tin.

Trung Quốc duy trì 116 tàu quanh khu vực giàn khoan trái phép 1
Hiện trường xung quanh nơi Trung Quốc hạ đặt giàn khoan Hải Dương-981 trong vùng biển Việt Nam.

Tàu cá của ngư dân ta trên ngư trường truyền thống Hoàng Sa vẫn tiến hành đánh bắt thủy sản ở khu vực phía Tây Tây Nam, cách giàn khoan khoảng 42-45 hải lý. Trên khu vực tàu cá của ta đánh bắt thủy sản có khoảng 34 tàu cá vỏ sắt dưới sự hỗ trợ của 2 tàu hải cảnh của Trung Quốc thường xuyên bám sát ngăn cản, ép hướng các tàu của ta, không cho các tàu của ta tiến vào gần khu vực giàn khoan.

Dưới sự hỗ trợ của các tàu kiểm ngư, các tàu cá của ta vẫn an toàn và bám sát ngư trường, tiếp tục khai thác thủy sản.

Đình Quang