Trung Quốc duy trì trên 100 tàu tại giàn khoan

02/07/2014 18:53

Các tàu kiểm ngư của ta đã chủ động vòng tránh an toàn, kiên trì bám trụ để đấu tranh tuyên truyền và thực thi pháp luật.

Chiều 2/7, Cục Kiểm ngư Việt Nam cho biết, trong ngày tại khu vực giàn khoan Hải Dương 981, Trung Quốc vẫn duy trì khoảng 114-120 tàu các loại, trong đó có 46-48 tàu hải cảnh, 13-15 tàu vận tải, 16-18 tàu kéo, 34 tàu cá và 5 tàu quân sự.

"Các tàu kiểm ngư của ta vẫn tiếp cận, cách giàn khoan từ 10-11 hải lý để đấu tranh tuyên truyền và thực thi pháp luật, kiên quyết yêu cầu giàn khoan và các tàu bảo vệ của Trung Quốc rời khỏi vùng biển thuộc chủ quyền của Việt Nam", Cục Kiểm ngư thông tin.

trung quốc duy trì trên 100 tàu tại giàn khoan
Hiện trường xung quanh nơi Trung Quốc hạ đặt giàn khoan Hải Dương-981 trong vùng biển Việt Nam

Cục Kiểm ngư cho biết, ngày 2/7, các tàu đánh bắt hải sản của ngư dân ta trên ngư trường truyền thống Hoàng Sa vẫn đánh bắt ở Tây Tây Nam, cách giàn khoan 42-45 hải lý. Trên khu vực tàu đánh bắt hải sản của ta hoạt động có khoảng 34 tàu cá vỏ sắt dưới sự hỗ trợ của 2 tàu hải cảnh của Trung Quốc thường xuyên bám sát, ngăn cản, ép hướng các tàu cá của ta, kiên quyết không cho các tàu cá của ta tiến vào gần khu vực giàn khoan.

Dưới sự hỗ trợ của các tàu kiểm ngư, các tàu ngư dân của ta vẫn bám sát ngư trường đánh bắt hải sản, đảm bảo an toàn.

Đình Quang