Trung Quốc giảm tàu quân sự ở giàn khoan

30/06/2014 20:35

Khi các tàu của ta cơ động vào đấu tranh tuyên truyền cách giàn khoan từ 10-10,5 hải lý thì các tàu của Trung Quốc đồng loạt tăng tốc độ, áp sát, ngăn cản.

Khi các tàu của ta cơ động vào đấu tranh tuyên truyền cách giàn khoan từ 10-10,5 hải lý thì các tàu của Trung Quốc đồng loạt tăng tốc độ, áp sát, ngăn cản.

Chiều 30/6, Cục Kiểm ngư Việt Nam cho biết, trong ngày Trung Quốc vẫn duy trì 114-120 tàu các loại, trong đó có 46-48 tàu hải cảnh, 13-15 tàu vận tải, 16-18 tàu kéo, 34 tàu cá và 5 tàu quân sự (giảm 1 tàu so với ngày 29/6). Theo Cục Kiểm ngư, vị trí giàn khoan Hải Dương 981 vẫn không có sự thay đổi.

Về diễn biến tại thực địa, Cục Kiểm ngư thông tin, tàu kiểm ngư của ta vẫn tiếp cận giàn khoan ở khoảng cách từ 10-11 hải lý đấu tranh tuyên truyền và thực thi pháp luật, kiên quyết yêu cầu giàn khoan và các tàu bảo vệ của Trung Quốc rời khỏi vùng biển thuộc chủ quyền của Việt Nam.

trung quốc giảm tàu quân sự ở giàn khoan
Hiện trường xung quanh nơi Trung Quốc hạ đặt giàn khoan Hải Dương-981 trong vùng biển Việt Nam

“Khi các tàu của ta cơ động vào đấu tranh tuyên truyền cách giàn khoan từ 10-10,5 hải lý thì các tàu của Trung Quốc đồng loạt tăng tốc độ, áp sát, ngăn cản, không cho các tàu của ta cơ động vào gần giàn khoan, nhưng các tàu kiểm ngư của ta đã vòng tránh an toàn và kiên trì bám trụ để đấu tranh tuyên truyền và thực thi pháp luât”, Cục Kiểm ngư cho biết.

Các tàu cá của ngư dân ta trên ngư trường truyền thống Hoàng Sa vẫn tiến hành đánh bắt ở Tây Tây Nam, cách giàn khoan 40-44 hải lý. Ở khu vực tàu cá của ta đánh bắt có khoảng 34 tàu cá vỏ sắt dưới sự hỗ trợ của 2 tàu hải cảnh của Trung Quốc thường xuyên bám sát ngăn cản, ép hướng tàu cá của ta, kiên quyết không cho các tàu cá của ta tiến vào gần khu vực giàn khoan.

Đình Quang