Trung Quốc khánh thành đường cao tốc 3 làn, 2 chiều mới ở Thiểm Tây

27/12/2020 11:14

Đường cao tốc nối thành phố Ankang, huyện Langao của tỉnh Thiểm Tây vừa được thông xe.

Trang Nhân Dân Nhật Báo đăng chùm ảnh chụp từ trên không về tuyến đường cao tốc vừa được khánh thành nối thành phố An Khang và huyện Langao, phía tây bắc tỉnh Thiểm Tây của Trung Quốc.

Đường cao tốc nối thành phố Ankang và huyện Langao của Ankang 3 làn, 2 chiều, chạy qua nhiều khúc sông đã được thông xe vào thứ Tư vừa qua.

Cho đến nay, tất cả các quận ở thành phố An Khang tỉnh Thiểm Tây của Trung Quốc đều có đường cao tốc kết nối.

TIEUDE_BAIVIET_CODAU 1

Đường cao tốc ba làn hai chiều mới khánh thành ở Thiểm Tây.

TIEUDE_BAIVIET_CODAU 2

Nơi tuyến đường đi qua có địa hình rất phức tạp, chạy qua nhiều con sông và địa hình không bằng phẳng.

TIEUDE_BAIVIET_CODAU 3

Đường cao tốc mới nối liền với hệ thống giao thông đường bộ của thành phố Ankang.

TIEUDE_BAIVIET_CODAU 4

Tất cả các huyện của thành phố Ankang, tỉnh Thiểm Tây đều có đường cao tốc.

TIEUDE_BAIVIET_CODAU 5

TIEUDE_BAIVIET_CODAU 6

Hòa Bình