Trung Quốc liên tục vu khống và đổ lỗi cho Việt Nam

23/05/2014 06:15

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nói rằng: "Chúng tôi đã hết sức chân thành, thực tâm, thiện chí và kiềm chế, nhưng câu trả lời hiện nay là Trung Quốc ngày càng gia tăng sức mạnh ...