Trung Quốc mở cửa dự án giao thông cho tư nhân

07/05/2015 14:07

Kể từ ngày 1/6, Ủy ban Cải cách và phát triển quốc gia (NDRC) mở cửa một số dự án hạ tầng lớn

Trung Quốc mở cửa dự án giao thông cho tư nhân 1

Trung Quốc khuyến khích tư nhân đầu tư vào hạ tầng giao thông

Theo đó, các nhà đầu tư tư nhân có thể tham gia vào các dự án năng lượng, giao thông, nước, bảo vệ môi trường, tiện ích đô thị theo mô hình BOT.

NDRC cam kết sẽ bảo vệ “lợi ích pháp lý về vốn xã hội hóa, ổn định bảo hiểm cũng như sự liên tục của hoạt động nhượng quyền thương mại”. Chính phủ sẽ khuyến khích các ngân hàng cho vay hợp vốn (khoản cho vay lớn mà một nhóm các ngân hàng kết hợp lại với nhau để cho một người vay) đối với các dự án BOT đồng thời cho phép ngân hàng hỗ trợ các loại tín dụng khác nhau trong đó có các khoản nợ lên tới 30 năm. Quy định mới cũng cho phép gây quỹ thông qua trái phiếu, đầu tư chiến lược và cổ phần tư nhân. Trung Quốc khuyến khích đầu tư tư nhân trong bối cảnh chính quyền địa phương đang nợ đầm đìa và kinh tế phát triển chậm. 

Trang Trần