Trung Quốc ra tuyên bố cảnh báo sẽ đáp trả lệnh trừng phạt của Mỹ 

28/06/2020 07:29

Văn phòng Ngoại giao Trung Quốc tại Hồng Kông ra tuyên bố phản đối Mỹ.

TIEUDE_BAIVIET_KHONGDAU
Biểu tình ở Hồng Kông năm 2019.

Bắc Kinh phản đối chính quyền Wasshington, đáp trả quyết định của phía Mỹ áp đặt biện pháp trừng phạt chống các quan chức Trung Quốc vì vấn đề Hồng Kông.

Thông cáo của Văn phòng Ngoại giao Trung Quốc tại Hồng Kông nói:

"Để đáp trả thông báo của Hoa Kỳ về hạn chế visa-thị thực đối với các quan chức Trung Quốc, đại diện chính thức của Bộ Ngoại giao (Trung Quốc) tại Hồng Kông đã kịch liệt phản đối và kêu gọi phía Mỹ sửa chữa lập tức những sai lầm của họ, ngừng can thiệp vào công việc của Hồng Kông".

Theo cơ quan ngoại giao Trung Quốc, đáng chú ý là việc Hoa Kỳ tố chính quyền trung ương Trung Quốc phá hủy tính tự trị cao của Hồng Kông, bóp méo sự thật rồi lại chỉ tin vào những lời dối trá của chính họ.

"Hồng Kông thuộc về Trung Quốc, các công việc nội bộ của Hồng Kông hoàn toàn là công việc nội bộ của Trung Quốc, Hoa Kỳ cần chấm dứt ngay lập tức bất kỳ sự can thiệp vào vấn đề nội bộ của Hồng Kông và công việc nội bộ của Trung Quốc, nếu không Trung Quốc nhất định sẽ đáp trả đích đáng", - cơ quan ngoại giao Trung Quốc tại Hồng Kông tuyên bố.

Đồng thời, trong thông cáo nhấn mạnh, quyết tâm của chính phủ Trung Quốc trong việc thúc đẩy thông qua dự luật về an ninh quốc gia của Hồng Kông là không thể lay chuyển, còn sự sẵn sàng bảo vệ lợi ích chủ quyền, an ninh và phát triển quốc gia là không thay đổi.

Hòa Bình