Trung Quốc tăng kết nối giao thông với ASEAN

22/03/2017 11:22

Trong quy hoạch 5 năm lần thứ 13, Quảng Tây sẽ thi công tuyến đường cao tốc tới 3 cửa khẩu biên giới...

Trung Quốc tăng kết nối giao thông với ASEAN 1

Trung Quốc tăng kết nối giao thông với ASEAN

Tờ Tin tức giao thông Trung Quốc dẫn thông tin từ Sở GTVT Khu tự trị dân tộc Choang (Quảng Tây) cho biết, trong giai đoạn thực hiện quy hoạch 5 năm lần thứ 13, Quảng Tây sẽ có 5 tuyến đường cao tốc thông tới các cửa khẩu biên giới.

Đường cao tốc kết nối Hà Nội (Việt Nam) với cửa khẩu Hữu Nghị dự tính sẽ thông suốt toàn tuyến vào năm 2020, giữa Quảng Tây và ASEAN đang đẩy nhanh hình thành cục diện giao thông lớn hỗ trợ lẫn nhau cả trên bộ và trên biển.

Năm 2017, Quảng Tây sẽ cùng Việt Nam thúc đẩy nhanh xây dựng quy hoạch các tuyến đường cao tốc như Bằng Tường - Lạng Sơn - Hà Nội, Đông Hưng - Móng Cái - Hà Nội, Long Bang - Cao Bằng - Hà Nội.

Trong quy hoạch 5 năm lần thứ 13, Quảng Tây sẽ thi công tuyến đường cao tốc tới 3 cửa khẩu biên giới như Thủy Khẩu (huyện Long Châu), Long Bang (thành phố Tĩnh Tây) và Bình Mạnh (huyện Na Pha), cộng với 2 tuyến đường cao tốc đã xây dựng như Nam Ninh - Đông Hưng, Nam Ninh - cửa khẩu Hữu Nghị, khi đó Quảng Tây sẽ có 5 tuyến đường cao tốc thông tới các cửa khẩu biên giới Việt - Trung.

Để thực hiện kết nối hạ tầng cơ sở giữa Trung Quốc và ASEAN, Quảng Tây sẽ xây dựng các tuyến đường quốc tế lớn, hệ thống giao thông vận tải tổng hợp lập thể, có cả đường sắt, đường bộ, đường thủy và đường hàng không.

Tập trung thúc đẩy xây dựng các tuyến đường bộ lấy kết nối đường bộ giữa Nam Ninh - Singapore làm trung tâm, xây dựng đầu mối trọng yếu giao thông tổng hợp quốc tế kết nối Nam Ninh với ASEAN, tăng cường khả năng các tuyến đường bộ lớn kết nối Quảng Tây - ASEAN, hình thành cục diện giao thông đối ngoại lớn hỗ trợ lẫn nhau giữa đường biển và đường bộ.

Lê Dũng