Trung Quốc tăng thêm 2 tàu quân sự ở giàn khoan

03/07/2014 18:23

Khi tàu của ta tiến vào gần giàn khoan thì các tàu của Trung Quốc đồng loạt tăng tốc độ, áp sát các tàu kiểm ngư của ta để ngăn cản.

Chiều 3/7, Cục Kiểm ngư Việt Nam cho biết, trong ngày, Trung Quốc duy trì khoảng 114-119 tàu các loại để bảo vệ giàn khoan, trong đó có 44-46 tàu hải cảnh, 14-16 tàu vận tải, 15-16 tàu kéo, 34 tàu cá và 7 tàu quân sự (tăng thêm 2 tàu so với ngày 2/7).

Theo Cục Kiểm ngư, các tàu kiểm ngư của ta thực hiện các đợt tiếp cận giàn khoan, cách giàn khoan từ 10-11 hải lý để đấu tranh tuyên truyền và thực thi pháp luật, kiên quyết yêu cầu giàn khoan và các tàu của Trung Quốc rời khỏi vùng biển thuộc chủ quyền của Việt Nam.

trung quốc tăng thêm 2 tàu quân sự ở giàn khoan
Tàu Trung Quốc vây ép tàu cá Việt Nam

Khi tàu của ta tiến vào gần giàn khoan thì các tàu của Trung Quốc đồng loạt tăng tốc độ, áp sát các tàu kiểm ngư của ta để ngăn cản (cách tàu ta 200-300m), không cho các tàu của ta cơ động vào gần giàn khoan, nhưng các tàu của ta đã chủ động vòng tránh an toàn, kiên trì bám trụ để đấu tranh tuyên truyền và thực thi pháp luật.

Đình Quang