Trung tâm Công nghệ thông tin thông báo tuyển dụng viên chức năm 2022

30/05/2022 09:58

Trung tâm Công nghệ thông tin (Bộ GTVT) thông báo tuyển dụng 05 viên chức năm 2022.

Trung tâm Công nghệ thông tin thông báo tuyển dụng viên chức năm 2022 vào làm việc tại các phòng thuộc Trung tâm Công nghệ thông tin như sau:

1. Điều kiện đăng ký dự tuyển

a) Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức Trung tâm Công nghệ thông tin năm 2022:

- Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

- Từ đủ 18 tuổi trở lên;

- Có phiếu đăng ký dự tuyển;

- Có lý lịch rõ ràng;

- Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với vị trí việc làm;

- Đủ sức khoẻ để thực hiện công việc;

- Đáp ứng các điều kiện theo yêu cầu của vị trí việc làm.

b. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:

- Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

- Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

2. Vị trí việc làm và chỉ tiêu tuyển dụng viên chức

- Số lượng: Tổng số chỉ tiêu tuyển dụng 05 viên chức. Chi tiết tại Phụ lục 1.

- Mô tả chi tiết vị trí việc làm và yêu cầu, điều kiện các vị trí dự tuyển tại Phụ lục 2.

3. Hồ sơ đăng ký dự tuyển:

- Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức (theo mẫu tại Phụ lục 3) phải đảm bảo:

+ Ghi đầy đủ các thông tin theo mẫu, không được để trống bất kỳ thông tin nào.

+ Thông tin về ngành đào tạo ghi đúng như văn bằng đã được cấp, chuyên ngành đào tạo ghi theo đúng chuyên ngành trên bảng điểm.

+ Ảnh 4 x 6 dán tại Phiếu đăng ký dự tuyển chụp trong thời hạn 03 tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ.

- Văn bằng tốt nghiệp, bảng điểm học tập và chứng chỉ có liên quan: Bản photo (không yêu cầu chứng thực/công chứng/sao y). Trường hợp văn bằng, bảng điểm là tiếng nước ngoài thì phải nộp kèm theo bản dịch sang tiếng Việt Nam (bản photo).

- Đối với người dự tuyển là đối tượng ưu tiên tuyển dụng thì nộp thêm bản photo các giấy tờ theo quy định.

Lưu ý: Tại bước nộp phiếu đăng ký dự tuyển, người dự tuyển chưa phải nộp: Giấy khám sức khỏe, Sơ yếu lý lịch, Giấy khai sinh (riêng trường hợp người dự tuyển là dân tộc thiểu số nộp bản photo giấy khai sinh).

4. Thời hạn, địa điểm nhận hồ sơ dự tuyển

- Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu chính.

- Thời gian tiếp nhận Hồ sơ đăng ký dự tuyển: Trong giờ hành chính; trường hợp gửi theo đường bưu chính thì thời gian tiếp nhận phiếu tính theo dấu bưu điện đến.

- Thời hạn nhận Hồ sơ đăng ký dự tuyển: Kể từ ngày đăng thông báo tuyển dụng công khai trên phương tiện thông tin đại chúng, trên Cổng Thông tin điện tử của Bộ Giao thông vận tải đến hết ngày 30/06/2022.

- Địa điểm tiếp nhận Hồ sơ đăng ký dự tuyển: Phòng Tổng hợp, Trung tâm Công nghệ thông tin (Phòng 601, Nhà D, số 80 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội; điện thoại liên hệ: 024.394143827).

5. Thời gian, địa điểm tổ chức xét tuyển

- Thời gian tổ chức phỏng vấn (dự kiến): Trước ngày 03/08/2022.

- Địa điểm phỏng vấn: Trung tâm Công nghệ thông tin, số 80 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

6. Hình thức xét tuyển

- Xét tuyển cạnh tranh theo vị trí việc làm. Nội dung xét tuyển gồm:

+ Vòng 1:

Kiểm tra điều kiện dự tuyển tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển, nếu đáp ứng đủ thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.

+ Vòng 2:

(a) Phỏng vấn để kiểm tra về năng lực, trình độ chuyên môn của người dự tuyển.

(b) Điểm phỏng vấn được tính theo thang điểm 100.

(c) Thời gian phỏng vấn: 30 phút.

(d) Nội dung phỏng vấn: Kiểm tra kiến thức, kỹ năng hoạt động nghề nghiệp người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.

(Theo quy định tại Nghị định 115/2020/NĐ-CP không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả thi vòng 2 bằng hình thức phỏng vấn).

7. Ưu tiên trong tuyển dụng viên chức

a) Đối tượng và điểm ưu tiên trong thi tuyển hoặc xét tuyển:

- Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: Được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2;

- Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp phục viên, người làm công tác cơ yếu chuyên ngành, học viên tốt nghiệp đào tạo sĩ quan dự bị, tốt nghiệp đào tạo chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã ngành quân sự cơ sở được phong quân hàm sĩ quan dự bị đã đăng ký ngạch sĩ quan dự bị, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: Được cộng 5 điểm vào kết quả điểm vòng 2;

- Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong: Được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2.

b) Trường hợp người dự xét tuyển viên chức thuộc nhiều diện ưu tiên quy định tại điểm a nói trên thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm phỏng vấn tại vòng 2.

8. Xác định người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức

a) Người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức phải có đủ các điều kiện sau:

- Có kết quả điểm phỏng vấn tại vòng 2 (chưa cộng điểm ưu tiên) đạt từ 50 điểm trở lên;

- Có số điểm vòng 2 (gồm điểm phỏng vấn vòng 2 cộng điểm ưu tiên) cao hơn lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp trong phạm vi chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm.

b) Trường hợp có từ 02 người trở lên có tổng số điểm vòng 2 bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng cần tuyển dụng thì người có điểm phỏng vấn tại vòng 2 (chưa cộng điểm ưu tiên) cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được thì Giám đốc Trung tâm quyết định người trúng tuyển.

c) Người không trúng tuyển trong kỳ tuyển dụng viên chức này không được bảo lưu kết quả tuyển dụng cho các kỳ tuyển dụng khác.

9. Hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng

a) Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được thông báo kết quả trúng tuyển, người trúng tuyển phải đến Trung tâm Công nghệ thông tin để hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng. Hồ sơ tuyển dụng phải được bổ sung để hoàn thiện trước khi ký quyết định tuyển dụng, bao gồm:

- Bản sao văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển, chứng nhận đối tượng ưu tiên (nếu có); Trường hợp người trúng tuyển có bằng tốt nghiệp chuyên môn đã chuẩn đầu ra về ngoại ngữ, tin học theo quy định mà tương ứng với yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển thì được sử dụng thay thế chứng chỉ ngoại ngữ, tin học.

- Phiếu lý lịch tư pháp do cơ quan có thẩm quyền cấp.

b) Trường hợp người trúng tuyển có lý do chính đáng mà không thể đến hoàn thiện hồ sơ dự tuyển thì phải làm đơn xin gia hạn trước khi kết thúc thời hạn hoàn thiện hồ sơ dự tuyển gửi Trung tâm Công nghệ thông tin. Thời gian xin gia hạn không quá 15 ngày, kể từ ngày hết thời hạn hoàn thiện hồ sơ dự tuyển quy định tại điểm a mục này. Các trường hợp bất khả kháng khác sẽ do Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin quyết định.

10. Phí tuyển dụng

Căn cứ Thông tư số 92/2021/TT-BTC ngày 28/10/2021 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức:

- Lệ phí đăng ký dự tuyển (dự kiến): 500.000đ/người. Thí sinh nộp cùng hồ sơ dự tuyển hoặc nộp vào thời điểm phỏng vấn.

- Trường hợp không đủ điều kiện dự tuyển hoặc thí sinh đăng ký nhưng không tham gia dự xét tuyển, Trung tâm Công nghệ thông tin không hoàn trả hồ sơ và lệ phí dự tuyển.

Ngọc Châu