Trung tâm đăng kiểm lập kỷ lục mới sau 1 năm bỏ quy hoạch

24/12/2019 16:47

Theo Cục Đăng kiểm VN, đến nay có 200 trung tâm đăng kiểm đang hoạt động, gần 30 trung tâm khác đang xây dựng...

Trung tâm đăng kiểm lập kỷ lục mới sau 1 năm bỏ quy hoạch 1
Kiểm định chất lượng phanh xe tại Trung tâm đăng kiểm 19-01V

Ngày 24/12, Cục Đăng kiểm VN cho biết, hiện toàn quốc có 200 đơn vị, chi nhánh trung tâm đăng kiểm xe cơ giới đang hoạt động, trong đó năm 2019 có thêm 27 đơn vị đi vào hoạt động.

“Từ năm 2019, không còn quy định phát triển trung tâm đăng kiểm theo quy hoạch và không giới hạn số lượng đơn vị đăng kiểm thành lập mới. Trong năm tổng số có 54 doanh nghiệp đăng ký xây dựng trung tâm đăng kiểm, một nửa số này đã hoàn thành, được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động. Đây cũng là năm có nhiều trung tâm đăng kiểm mới ra đời nhất từ trước đến nay”, đại diện Cục Đăng kiểm VN cho biết. Bởi giai đoạn trước đó, trước năm 2005 có 81 trung tâm, từ 2005-2008 có thêm thêm 9 đơn vị, từ 2009-2013 thêm 32, từ 2014-2018 thêm 47 trung tâm.

Về phân bổ đơn vị đăng kiểm, Hà Nội hiện dẫn đầu với 28 trung tâm, tiếp đến là TP.HCM với 19 trung tâm, trong khi số địa phương có 5-7 trung tâm đang tăng nhanh (Bình Dương, Hải Phòng, Quảng Ninh, Thanh Hóa, Hải Dương, Đắk Lắk), còn hầu hết các địa phương có 2-3 đơn vị.

“Theo quy định, chủ phương tiện được lựa chọn bất kỳ trung tâm nào để kiểm định định kỳ phương tiện. Sự gia tăng nhanh chóng đơn vị đăng kiểm giúp chủ xe ô tô thuận lợi, song ở một số địa phương số lượng trung tâm đăng kiểm tăng nhanh hơn sự phát triển phương tiện, vượt nhu cầu, dẫn đến trường hợp thiếu việc làm cũng như tiềm ẩn nguy cơ kiểm định dễ dãi để thu hút phương tiện”, theo đại diện Cục Đăng kiểm VN.

Từ năm 2019, theo quy định tại Nghị định 139/2018 của Chính phủ về kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới, thủ tục đầu tư trung tâm đăng kiểm khá thông thoáng, thuận lợi cho nhà đầu tư. Theo đó, chủ đầu tư được chủ động lựa chọn địa điểm xây dựng trung tâm đăng kiểm và không cần lập dự án đầu tư như trước. Trước khi xây dựng trung tâm, chủ đầu tư chỉ cần thông báo tới Cục Đăng kiểm VN về vị trí xây dựng và thời gian dự kiến hoàn thành.

Chủ đầu tư chịu trách nhiệm về tính hợp pháp về đất, công trình xây dựng và xây dựng nhà xưởng, lắp đặt thiết bị theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về đơn vị đăng kiểm. Sau khi xây dựng xong, Cục Đăng kiểm VN kiểm tra, đánh giá theo quy chuẩn về cơ sở vật chất, điều kiện nhân lực vận hành để cấp giấy chứng nhận hoạt động đăng kiểm. Đồng thời, thông báo cho Sở GTVT địa phương biết để thực hiện quản lý Nhà nước đối với trung tâm đăng kiểm theo thẩm quyền.

Cũng theo Cục Đăng kiểm VN, với số đơn vị đăng kiểm đã đăng ký thành lập trong năm 2019 nhưng chưa hoàn thành xây dựng, dự kiến năm 2020 số trung tâm mới đi vào hoạt động sẽ bằng hoặc nhiều hơn năm 2019. Một số địa phương có thêm đơn vị đăng kiểm như: TP.HCM, Phú Thọ, Bình Dương, Quảng Ninh, Hà Giang.

Huy Lộc