Trung tâm đăng kiểm phải niêm yết công khai đường dây nóng

02/06/2019 11:44

Theo quy định mới, phòng chờ dành cho khách hàng của trung tâm đăng kiểm phải niêm yết công khai số điện thoại đường dây nóng.

Trung tâm đăng kiểm phải niêm yết công khai đường dây nóng 1
Phương tiện chuẩn bị được kiểm tra đèn chiếu sáng phía trước tại Trung tâm đăng kiểm 34-01D Hải Dương

Bộ GTVT vừa ban hành Thông tư số 18 hướng dẫn thực hiện Nghị định 139/2018 của Chính phủ quy định về kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới, áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến kinh doanh dịch vụ trên.

Nội dung thông tư trên không giới hạn thành lập trung tâm đăng kiểm, không quy định khoảng cách tối thiểu giữa các trung tâm đăng kiểm. Thông tư cũng quy định, trước khi xây dựng, tổ chức thành lập đơn vị đăng kiểm phải thông báo với Cục Đăng kiểm VN về vị trí xây dựng, thời gian dự kiến hoàn thành và bắt đầu tham gia hoạt động kiểm định. Trong suốt quá trình hoạt động, đơn vị đăng kiểm phải luôn đảm bảo các điều kiện về nhân lực được quy định tại Nghị định 139/2018.

Về nhân lực, mỗi dây chuyền kiểm định phải có tối thiểu 3 đăng kiểm viên, trong đó có ít nhất một đăng kiểm viên bậc cao; có người phụ trách dây chuyền kiểm định. Mỗi phụ trách dây chuyền kiểm định chỉ được phụ trách tối đa hai dây chuyền kiểm định.

"Trung tâm đăng kiểm phải báo cáo Cục Đăng kiểm VN khi có thay đổi về số lượng đăng kiểm viên, phụ trách dây chuyền, lãnh đạo đơn vị, thiết bị kiểm định. Cục Đăng kiểm VN công bố trên trang điện tử danh sách các đơn vị đăng kiểm được cấp, bị đình chỉ, thu hồi giấy phép hoạt động của trung tâm đăng kiểm", thông tư quy định.

Đáng lưu ý, thông tư lần này còn quy định, tại phòng chờ dành cho khách hàng của trung tâm đăng kiểm phải niêm yết các thông tin: quy trình kiểm định, mức giá, phí, lệ phí, chu kỳ kiểm định, số điện thoại đường dây nóng của Cục Đăng kiểm VN, sở GTVT (nếu có). Trong xưởng kiểm định phải niêm yết thông tin: nội dung kiểm tra, phương pháp kiểm tra và khiếm khuyết, hư hỏng của phương tiện được kiểm định.

Thông tư có hiệu lực thi hành từ 5/7/2019 và thay thế Thông tư số 51/2016 ngày 30/12/2016 của Bộ GTVT.

Hồng Xiêm