Trung tâm dịch vụ việc làm "quản" lao động thất nghiệp

04/07/2014 08:46

Bộ LĐ, TB&XH đang dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp.

trung tâm dịch vụ việc làm "quản" lao động thất nghiệp
Người lao động đăng kí giải quyết trợ cấp thất nghiệp tại Trung tâm Giới thiệu việc làm TP HCM

Trong thời hạn 3 tháng kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động, NLĐ chưa có việc làm mà có nhu cầu hưởng trợ cấp thất nghiệp thì trực tiếp nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp cho trung tâm dịch vụ việc làm để trung tâm này xem xét, trình Giám đốc Sở LĐ, TB&XH ban hành quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp cho NLĐ. Trong thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp, hàng tháng NLĐ phải trực tiếp thông báo về việc tìm kiếm việc làm với trung tâm dịch vụ việc làm nơi đang hưởng trợ cấp thất nghiệp.Theo quy định hiện hành, nếu NLĐ mất việc làm mà có nhu cầu hưởng trợ cấp thất nghiệp thì đăng ký thất nghiệp với cơ quan lao động. 

Quỳnh Anh