Trung tâm Hội nghị quốc gia – nơi sẽ diễn ra Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII đã được trang hoàng cờ hoa, băng rôn rực rỡ.
Trung tâm Hội nghị quốc gia – nơi sẽ diễn ra Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII đã được trang hoàng cờ hoa, băng rôn rực rỡ.
Na Bình