Trung tâm Hội nghị Quốc gia trang hoàng phục vụ Đại hội Đảng 12

13/01/2016 15:28

Trung tâm Hội nghị Quốc gia đang trang hoàng chuẩn bị cho Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 12.

Trung tâm Hội nghị Quốc gia trang hoàng phục vụ Đại hội Đảng 12 1
Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 12 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia từ 20 đến 28/1/2016.
Trung tâm Hội nghị Quốc gia trang hoàng phục vụ Đại hội Đảng 12 2
Các tuyến đường xung quanh Trung tâm Hội nghị Quốc gia được trang hoàng cờ hoa rực rỡ.
Trung tâm Hội nghị Quốc gia trang hoàng phục vụ Đại hội Đảng 12 3
Biểu ngữ chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 12.
Trung tâm Hội nghị Quốc gia trang hoàng phục vụ Đại hội Đảng 12 4
Trên đường Phạm Hùng, trước cổng Trung tâm Hội nghị Quốc gia, các công nhân đang gấp rút hoàn thiện biểu ngữ.
Trung tâm Hội nghị Quốc gia trang hoàng phục vụ Đại hội Đảng 12 5
Phiên trù bị Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 12 diễn ra vào ngày 20/1/2016. Phiên khai mạc chính thức diễn ra vào ngày 21/1/2016.
Trung tâm Hội nghị Quốc gia trang hoàng phục vụ Đại hội Đảng 12 6
Trước cổng Trung tâm Hội nghị, nhiều bồn hoa tươi nhanh chóng được dựng lên.
Trung tâm Hội nghị Quốc gia trang hoàng phục vụ Đại hội Đảng 12 7
Mọi công tác chuẩn bị cho Đại hội đều đang tiến hành hết sức khẩn trương.
Trung tâm Hội nghị Quốc gia trang hoàng phục vụ Đại hội Đảng 12 8
 
Trung tâm Hội nghị Quốc gia trang hoàng phục vụ Đại hội Đảng 12 9
 
Trung tâm Hội nghị Quốc gia trang hoàng phục vụ Đại hội Đảng 12 10
Nhiều người dân hào hứng xem trang hoàng bên ngoài Trung tâm Hội nghị và chờ đón đại hội.
Trung tâm Hội nghị Quốc gia trang hoàng phục vụ Đại hội Đảng 12 11
 
Trung tâm Hội nghị Quốc gia trang hoàng phục vụ Đại hội Đảng 12 12
 Nhiều cổng chào hoành tráng được dựng trên những tuyến đường gần Trung tâm hội nghị Quốc gia
Di Linh