Trung tâm Y tế Hàng không thông báo

30/10/2018 10:07

Trung tâm Y tế Hàng không thông báo việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản, cụ thể như sau:

1. Người có tài sản đấu giá: Trung tâm Y tế Hàng không - Địa chỉ: Số 23/200 Nguyễn Sơn - Quận Long Biên - Hà Nội.

2. Số lượng: 01 tài sản

3. Tên tài sản: 01 xe nhãn hiệu TOYOTA COROLLA, năm sản xuất 1992, nơi sản xuất NHẬT BẢN. số chỗ ngồi 05 biển kiểm soát 80B – 0122 số đăng ký xe A0000046 ngày 10/04/1996

Giá khởi điểm: 25.000.000 đồng

4. Tiêu chí lựa chọn đơn vị đấu giá:

• Có cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho việc đấu giá đối với loại tài sản đấu giá;

• Có phương án đấu giá khả thi, hiệu quả;

• Có năng lực, kinh nghiệm và uy tín khi tổ chức đấu giá tài sản;

• Có thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản phù hợp;

• Có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Bộ tư pháp tư pháp công bố;

• Các tiêu chí khác phù hợp với tài sản đấu giá do người có tài sản đấu giá quyết định.

5. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá: tại trụ sở Người có tài sản đấu giá, kể từ ngày đăng báo đến ngày 30/10/2018, số điện thoại liên hệ - Bà CHU THỊ QUỲNH LÊ – 098.227.2496

T.B